معنی اسارت – فرهنگ معین و عمید

معنی اسارت در فرهنگ عمید

اسیر و گرفتار بودن.

معنی اسارت در فرهنگ معین

(اَ یا اِ رَ) [ ع . ] 1 – (مص م .) دربند کردن . 2 – (اِمص .) بردگی .

دیدگاهتان را بنویسید