0

سلامت روان

سلامت روان یکی از مهمترین عوامل برای رشد و توسعه فردی است. وضعیت روانی سالم به معنای داشتن تعادل در احساسات، تفکرات و رفتارها است که به فرد کمک می‌کند تا با چالش‌های زندگی بهتر کنار بیاید. مراقبت از سلامت روان به معنای مراقبت از خود و دیگران است و نیاز به حفظ تعادل در زندگی روزمره، ارتباط خوب با دیگران، اعتقاد به خود و توانایی‌های خود، و پذیرش احساسات و افکار منفی است. به‌طور کلی، سلامت روان تأثیر بسزایی بر کیفیت زندگی افراد دارد و باید آن را برای حفظ سلامت جسمی همراه باشد.

سلامت روان تست کمبود محبت

ویژگی‌های افرادی که دچار کمبود محبت هستند

بهمن 13, 1402۰ 85

ویژگی‌های افرادی که دچار کمبود محبت هستند : وقتی به دوران کودکی خود فکر می‌کنم، یادمان می‌آید که بارها و بارها از والدینمان محبت دریافت کرده‌ایم. اما گاهی اوقات فکر کردن به این لحظات دشوار است و ممکن است خود را مجبور به سوال کردن بکنیم که آیا تجربیات ما عادی بوده یا کمتر از آنچه که باید می‌بوده است. بعضی از ما شاید با نقص‌هایی در حوزه محبت و اهمیت‌دهی به خودمان مواجه شده‌ایم، […]

×