معنی ازت – فرهنگ معین و عمید

معنی ازت در فرهنگ عمید

= نیتروژن

معنی ازت در فرهنگ معین

(اَ زُ) [ فر. ] ( اِ.) نیتروژن ، گازی است بی رنگ و بی بو و بی مزه . در آب بسیار کم حل می شود. علاوه بر هوا در سفیدة تخم مرغ و گوشت و شیر و همچنین در شوره یافت می شود.

دیدگاهتان را بنویسید