معنی اروس – فرهنگ معین و عمید

معنی اروس در فرهنگ عمید

= متاع: یک روز چارپای ببردستم از گله / روز دگر اروس و قماش از نهاندره (پوربهای جامی: لغت‌نامه: اروس).

معنی اروس در فرهنگ معین

( اَ ) (اِ.) کالا، متاع .

دیدگاهتان را بنویسید