معنی ارقش – فرهنگ معین و عمید

معنی ارقش در فرهنگ عمید

۱. دارای خال‌های سیاه‌وسفید.

۲. ویژگی انسان یا حیوانی که خال‌های سیاه‌وسفید داشته باشد.

معنی ارقش در فرهنگ معین

(اَ قَ) [ ع . ] (ص .) دارای خال های سیاه و سفید.

دیدگاهتان را بنویسید