معنی اردک ماهی – فرهنگ معین و عمید

معنی اردک ماهی در فرهنگ عمید

نوعی ماهی فلس‌دار با بدن باریک و کشیده، و پوزه‌ای شبیه منقار اردک.

معنی اردک ماهی در فرهنگ معین

( ~.) (اِمر.) جزو ماهیان استخوانی دریازی است . پوست بدنش پوشیده از فلس است و حلال گوشت می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید