معنی ادرار – فرهنگ معین و عمید

معنی ادرار در فرهنگ عمید

۱. مایعی زردرنگ، مرکب از آب، اسیداوریک، نمک طعام، و املاح دیگر که از طریق آلت تناسلی دفع می‌شود؛ پیشاب؛ شاش.

۲. [قدیمی] وظیفه؛ مستمری؛ مقرری.

۳. (اسم مصدر) [قدیمی] ریختن.

معنی ادرار در فرهنگ معین

( اِ) [ ع . ] 1 – (مص م .) روان ساختن ، جاری کردن . 2 – (اِ.) وظیفه ، مقرری . 3 – (عا.) بول ، شاش .

دیدگاهتان را بنویسید