معنی احلی – فرهنگ معین و عمید

معنی احلی در فرهنگ عمید

شیرین‌تر.

معنی احلی در فرهنگ معین

( اَ لا) [ ع . ] (ص تف .) شیرین تر.

دیدگاهتان را بنویسید