0
» معنی کلمات » معنی احتضار – فرهنگ معین و عمید
معنی کلمات

معنی احتضار – فرهنگ معین و عمید

فروردین 31, 1403 ۰13

معنی احتضار در فرهنگ عمید

۱. حالت انسان رو به مرگ؛ جان از بدن رفتن.

۲. [مجاز] نهایت و نابودی چیز: رنسانس دورۀ احتضار عقاید قرون وسطایی بود.

معنی احتضار در فرهنگ معین

(اِ تِ) [ ع . ] (مص ل .) 1 – حاضر شدن . 2 – فرا رسیدن هنگام مرگ . 3 – جان کندن . 4 – شهری شدن ، از سفر یا بیابان به شهر آمدن .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×