معنی بی غیرت – فرهنگ عمید

معنی بی غیرت در فرهنگ عمید

کسی که غیرت و تعصب ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید