معنی بی خودانه – فرهنگ عمید

معنی بی خودانه در فرهنگ عمید

۱. در حالت بی‌خودی.

۲. از روی آشفتگی.

دیدگاهتان را بنویسید