معنی بیشترین – فرهنگ عمید

معنی بیشترین در فرهنگ عمید

افزون‌ترین؛ زیادترین.

دیدگاهتان را بنویسید