معنی بیدبرگ – فرهنگ عمید

معنی بیدبرگ در فرهنگ عمید

۱. (زیست‌شناسی) برگ درخت بید.

۲. [قدیمی] نوعی پیکان شبیه برگ بید: نشانده یکی بیدبرگی به تیر / که از سهم او تیر چرخ است پیر (فردوسی: لغت‌نامه: بیدبرگ).

دیدگاهتان را بنویسید