معنی اپرت – فرهنگ معین و عمید

معنی اپرت در فرهنگ عمید

نوعی نمایش که شامل مکالمه، رقص، و آوازهای سبک دل‌انگیز و خنده‌دار است.

معنی اپرت در فرهنگ معین

(اُ پِ رِ) [ فر. ] ( اِ.) نمایش اپرایی کوچکی که ارکستر آن آهنگ های عامیانه و تفریحی و سبک نوازد و جنبة شوخ و شاد داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید