معنی آیین نامه – فرهنگ معین و عمید

معنی آیین نامه در فرهنگ عمید

۱. دستورهایی که برای اجرای قانون یا انجام دادن کارهای اداری نوشته شود.

۲. موادی که در شرح و تفسیر یا دستور اجرای مرام‌نامه یا اساسنامه‌ای نوشته شده باشد؛ نظام‌نامه.

معنی آیین نامه در فرهنگ معین

(مِ) (اِمر.) اساسنامه ، مجموعة اصول و قوانینی که یک شرکت برای نظم دادن به روال کاری خود، تهیه می کند.

دیدگاهتان را بنویسید