معنی آوخ – فرهنگ معین و عمید

معنی آوخ در فرهنگ عمید

آه؛ وای؛ آوه؛ آواه؛ دریغ؛ دریغا؛ افسوس: جهان دست جفا بگشاد آوخ / وفا را زور بازویی نمانده‌ست (خاقانی: ۷۴۸).

معنی آوخ در فرهنگ معین

(وَ) ( اِ.) نصیب ، قسمت ، بهره .

دیدگاهتان را بنویسید