معنی آهسته کار – فرهنگ معین و عمید

معنی آهسته کار در فرهنگ عمید

آن‌که به کندی حرکت کند یا کار کند؛ کند؛ کندکار؛ دیرجنب.

معنی آهسته کار در فرهنگ معین

( ~.) (ص .) نرم خو، ملایم .

دیدگاهتان را بنویسید