معنی آنارشی – فرهنگ معین و عمید

معنی آنارشی در فرهنگ عمید

۱. هرج‌ومرج؛ بی‌نظمی.

۲. وضع جامعه‌ای که در آن دولت و قانون وجود نداشته باشد.

معنی آنارشی در فرهنگ معین

[ فر. ] ( اِ.)1 – اغتشاش ، هرج و مرج ، بی نظمی ، بی سروسامانی . 2 – خودسری مردم ، وضع مملکتی که قانون نداشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید