معنی آمپر – فرهنگ معین و عمید

معنی آمپر در فرهنگ عمید

واحد اندازه‌گیری شدت جریان الکتریسیته.

معنی آمپر در فرهنگ معین

(پِ) [ فر. ] ( اِ.) واحدی برای اندازه – گیری شدت جریان برق . ؛ ~ کسی بالا رفتن کنایه از: خشمگین شدن وی .

دیدگاهتان را بنویسید