معنی آلیگاتور – فرهنگ معین و عمید

معنی آلیگاتور در فرهنگ عمید

خزنده‌ای از راستۀ کروکودیل‌ها با پوزه‌ای کوتاه و پهن‌تر از تمساح.

معنی آلیگاتور در فرهنگ معین

(تُ) [ انگ . ] (اِ.) نوعی نهنگ آمریکایی که طول آن به 4 تا 5 متر می رسد.

دیدگاهتان را بنویسید