معنی آلو – فرهنگ معین و عمید

معنی آلو در فرهنگ عمید

۱. میوه‌ای گوشتی و آبدار با هسته‌ای بزرگ و پوست نازک به رنگ زرد یا سیاه: آلو بخارا، آلو زرد، آلو سیاه.

۲. درخت کوتاه این میوه با برگ‌های بیضی‌شکل که در انواع مختلف دیده می‌شود.

معنی آلو در فرهنگ معین

(اَ لُ) (اِ.) شعلة آتش ، زبانة آتش .

دیدگاهتان را بنویسید