معنی آلترناتیو – فرهنگ معین و عمید

معنی آلترناتیو در فرهنگ عمید

۱. شخص یا شیوه‌ای که جانشین دیگری می‌شود.

۲. جریان متناوب الکتریسیته.

معنی آلترناتیو در فرهنگ معین

(تِ) [ فر. ] ( اِ.) شق یا راه حل دوم به جای شق یا راه حل اولیه ، علی البدل ، گزینه .

دیدگاهتان را بنویسید