معنی آشپزخانه – فرهنگ معین و عمید

معنی آشپزخانه در فرهنگ عمید

اتاقی که در آن اجاق یا فر برای پختن غذا درست کرده باشند؛ جای غذا پختن؛ مطبخ؛ آش‌خانه.

معنی آشپزخانه در فرهنگ معین

( ~. نِ) (اِمر.) آنجا که غذا پزند، مطبخ .

دیدگاهتان را بنویسید