معنی آشوبگر – فرهنگ معین و عمید

معنی آشوبگر در فرهنگ عمید

۱. آشوب‌کننده.

۲. فتنه‌انگیز.

۳. فتنه‌جو.

معنی آشوبگر در فرهنگ معین

(گَ)(ص فا.)1 – فتنه جوی ، شورش – خواه . 2 – فتان .

دیدگاهتان را بنویسید