معنی آسفالت – فرهنگ معین و عمید

معنی آسفالت در فرهنگ عمید

۱. مخلوطی از قیر و شن که در ساختن کف خیابان‌ها و جاده‌ها و بام‌های خانه‌ها به کار می‌رود.

۲. پوشش سطح جاده با این ماده.

معنی آسفالت در فرهنگ معین

[ فر. ] ( اِ.) مخلوطی از قیر و شن و ماسه که به رنگ قهوه ای یا سیاه است که در پوشش کف خیابان ها، جاده ها و پشت بام به کار می رود.

دیدگاهتان را بنویسید