معنی آساینده – فرهنگ معین و عمید

معنی آساینده در فرهنگ عمید

۱. استراحت‌کننده.

۲. آن‌که در آسایش به‌سر می‌برد.

معنی آساینده در فرهنگ معین

(یَ دِ) (ص فا.) استراحت کننده .

دیدگاهتان را بنویسید