معنی آتشگاه – فرهنگ معین و عمید

معنی آتشگاه در فرهنگ عمید

۱. بنایی در پیرامون شهرها که زردشتیان در آن آتش روشن می‌کنند.

۲. [قدیمی] آتشکده: نفسم سرد و سینه آتشگاه / دهنم خشک و دیده طوفان‌بار (انوری: ۱۹۲).

۳. جای افروختن آتش مقدس در آتشکده.

معنی آتشگاه در فرهنگ معین

( ~.) (اِمر.) 1 – آتشکده . 2 – آتشدان .

دیدگاهتان را بنویسید