معنی آتروپین – فرهنگ معین و عمید

معنی آتروپین در فرهنگ عمید

الکلوئیدی سمّی که از گیاه بلادانه گرفته می‌شود و در برطرف کردن گرفتگی عضلات و گشادشدن مردمک چشم کاربرد دارد.

معنی آتروپین در فرهنگ معین

(تْ رُ) [ فر. ] ( اِ.) شبه قلیایی است سمی که از مهرگیاه گرفته می شود و در پزشکی و کحالی استعمال می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید