معنی آب معدنی – فرهنگ معین و عمید

معنی آب معدنی در فرهنگ عمید

آبی که در برخی نقاط از زمین می‌جوشد و دارای گوگرد و مواد معدنی دیگر است.

معنی آب معدنی در فرهنگ معین

(مَ دَ) (اِمر.) آبی که از زمین جوشد و دارای گوگرد و املاح دیگر است .

دیدگاهتان را بنویسید