معنی آب درمانی – فرهنگ معین و عمید

معنی آب درمانی در فرهنگ عمید

علم استفاده از آب مخصوصاً آب‌های معدنی برای معالجۀ بعضی از بیماری‌ها؛ هیدروتراپی.

معنی آب درمانی در فرهنگ معین

(دَ) (حامص . اِ.) معالجة بعضی بیماری ها با نوشیدن آب یا با نرمش های مخصوص در داخل آب .

دیدگاهتان را بنویسید