0
» سبک زندگی » تعبیر خواب » تعبیر خواب کنه : دیدن کنه در خواب نشانه چیست ؟
تعبیر خواب کنه
تعبیر خواب

تعبیر خواب کنه : دیدن کنه در خواب نشانه چیست ؟

دی 11, 1402 ۰51

تعبیر خواب کنه(آنلی بیتون)

۱ـ اگر خواب ببينيد کنه ها بر تن شما مي خزند ، نشانة آن است که اوضاع مالي شما نابسامان خواهد شد .۲ـ اگر خواب ببينيد کنه اي را روي بدن خود له مي کنيد ، نشانة آن است که از دست دشمنان خائن آزار خواهيد ديد .۳ـ ديدن کنه هاي بزرگ بر تنة درخت ، نشانة آن است که دشمنان با بيرحمي مي کوشند ثروت و دارايي شما را به تصرف خود درآورند .

تعبیر خواب کنه(امام جعفر صادق علیه السلام )

ديدن کنه در خواب بر سه و جه است. اول: عيال. دوم: خدم. سوم: مال. اگر ديد کنه را مي کشت دليل بر نقصان اين سه چيز است. اگر ديد کنه را از خود مي انداخت، دليل بر نقصان اين سه چيز است. اگر ديد کنه را از خود مي انداخت، دليل که چيزي پنهان به او رسد و از آن متفکر شود.

تعبیر خواب کنه(محمد بن سیرین)

ديدن کنه درخواب، دليل عيال است. اگر بيند کنه اندامش را مي خورد، دليل که به قدر آن مالش تلف شود. اگر ديد بر تن چهارپايان او کنه بود، دليل که مردم را از چهارپايان او فائده بود.

 

 

کلمات کلیدی:

تعبیر خواب کنه حضرت یوسف / تعبیر خواب حشره چسبیده به بدن / تعبیر خواب کنه زدن / تعبیر خواب حشره در موی سر / تعبیر خواب کک در موی سر / تعبیر خواب خارج شدن حشره از بدن / تعبیر خواب کنه ابن سیرین / تعبیر خواب کمه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×