0
» سبک زندگی » تعبیر خواب » تعبیر خواب پرده : دیدن پرده در خواب نشانه چیست ؟
تعبیر خواب

تعبیر خواب پرده : دیدن پرده در خواب نشانه چیست ؟

دی 11, 1402 ۰40

تعبیر خواب پرده(جابر مغربی)

پرده نو پادشاه رانيكو است و رعيت را بد بود و پرده كهنه به همه حال نيكو نباشد.

تعبیر خواب پرده(محمد بن سیرین)

هر كه پرده در خواب ديد بر در آويخته، اگر تنگ است و اگر ستبر، غم و اندوه است و ترس و بيم در كارها. اگر پرده بر در سرائي بزرگ بيند، يا بر در مسجد يا در ميان بازار غم و اندوه بود و ترس عظيم. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند پرده ضايع شد، دليل كه خداوندش از غم و اندوه فرج يابد و از ترس و بيم ايمن شود و چون پرده بيند و معروف نبود، غم و اندوه صعب تر است، اگر معروف بود آسانتر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×