0
» سبک زندگی » تعبیر خواب » تعبیر خواب مرد : دیدن مرد در خواب نشانه چیست ؟
تعبیر خواب

تعبیر خواب مرد : دیدن مرد در خواب نشانه چیست ؟

دی 11, 1402 ۰33

تعبیر خواب مرد(آنلی بیتون)

۱ـ دیدن مردی خوش قیافه و خوش هیکل در خواب ، نشانة آن است که به ثروت بسیاری دست می یابید و از زندگی خود لذت می برید . ۲ـ دیدن مردی بدقیافه و اخمو در خواب ، نشانة آن است که سردرگمی و پریشانی شما را محاصره خواهد کرد . ۳ـ اگر زنی مرد خوش قیافه در خواب ببیند ، نشانة آن است که امتیازی به او اعطاء خواهد شد . اما اگر مردی زشت را به خواب ببیند ، علامت آن است که از جانب کسی که دوست خود می پندارید ، دچار دردسر خواهد شد .

تعبیر خواب مرد(لوک اویتنهاو)

مرد ریشو: خشم مرد شاخدار : ناراحتی بزرگ مرد پیر : زندگی طولانی مرد چاق : لحظه های شیرین

تعبیر خواب مرد(محمد بن سیرین)

اگر کسی مردی معروف به خواب بیند، دلیل که در بیداری همان بود. اگر مردی مجهول بیند، دلیل بر دشمن او بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×