0
» سبک زندگی » تعبیر خواب » تعبیر خواب مجلس : دیدن مجلس در خواب نشانه چیست ؟
تعبیر خواب

تعبیر خواب مجلس : دیدن مجلس در خواب نشانه چیست ؟

دی 11, 1402 ۰26

تعبیر خواب مجلس(خالد بن علی بن محد العنبری)

اگر کسی در خواب مجلسی از علما را ببیند، به علم و مقامش افزوده و سربلند میشود و اگر مجلس وعظی را ببیند که در آن، مردم را نصیحت میکند و وعظش نیز، به پایان رسید، اوامرش در میان مردم اجرا میشود.

تعبیر خواب مجلس(جابر مغربی)

اگر در مجلس علم می گریست، دلیل که از کار که به دین تعلق دارد شاد شود. اگر بیند در مجلس علم او حالتی پدید آمد و از خود برفت، دلیل که او را کاری پیش آید که از آن متحیر شود و عاقبتش محمود بود.

تعبیر خواب مجلس(محمد بن سیرین)

اگر در مجلس علم نشسته بود و عالِم تفسیر قرآن و توحید می گفت، دلیل که آن مقام را محکم عمارتی بکند به قدر درستی قرآن خواندن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×