0
» سبک زندگی » تعبیر خواب » تعبیر خواب سوگند : دیدن سوگند در خواب نشانه چیست ؟
تعبیر خواب

تعبیر خواب سوگند : دیدن سوگند در خواب نشانه چیست ؟

دی 11, 1402 ۰35

تعبیر خواب سوگند(جابر مغربی)

اگر بيند كه سوگند به راست خورد، او را از آن هيچ مضرت نرسد و منفعت بيند. اگر غير از اين بيند بد بود.

تعبیر خواب سوگند(اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی)

اگر بيند كه سوگند راست نخورد توبه بايد كرد تا از گناه رسته گردد. اگر بيند سوگند به دروغ خورد، دليل كه دين او تباه گردد و در اعتقادش خلل افتد.

تعبیر خواب سوگند(امام جعفر صادق علیه السلام )

اگر كسي بيند به راست سوگند همي خورد، دليل است بر دست او كاري نيك رود، يا امانت گزارد، يا گواهي به راست دهد، يا خيرات كند و از آن چه ترسد ايمن گردد. اگر بيند كه سوگند به دورغ خورد، دليل كه حق تعالي با او به خشم بود و از نعمت و خير دو جهاني بي بهره ماند، مگر توبه كند و به خداي تعالي بازگردد تا رسته گردد. اگر بيند سوگند خورد، دليل كه در وام غرق گردد و در غم و زيان افتد، از قِبَل پادشاه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×