0
» سبک زندگی » تعبیر خواب » تعبیر خواب ریواس : دیدن ریواس در خواب نشانه چیست ؟
تعبیر خواب ریواس
تعبیر خواب

تعبیر خواب ریواس : دیدن ریواس در خواب نشانه چیست ؟

دی 11, 1402 ۰66

تعبیر خواب ریواس(محمد بن سیرین)

ريواس درخواب غم و اندوه است. اگر بيند كه ريواس داشت و ميخورد، دليل كه به قدر آن كه خورده او را غم و اندوه رسد. اگر بيند كه ريواس بفروخت يا به كسي داد، دليل است از غم و اندوه رسته گردد. جابرمغربي گويد: اگر بيند ريواس ميخورد و به طعم شيرين است، دليل كه وي را منفعت رسداز قبل دوست يا از قبل خويش و چون بيند ريواس ترش است، دليل است پشيماني خورد در كارها.

 

 

 

کلمات کلیدی:

تعبیر خواب ریواس حضرت یوسف / تعبیر خواب ریواس امام صادق / کندن ریواس در خواب / تعبیر خواب ریواس سبز / تعبیر خواب ریواس برای زن باردار / لیست تعبیر خواب / سایت تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×