0
» سبک زندگی » تعبیر خواب » تعبیر خواب حلقه ازدواج : دیدن حلقه ازدواج در خواب نشانه چیست ؟
تعبیر خواب

تعبیر خواب حلقه ازدواج : دیدن حلقه ازدواج در خواب نشانه چیست ؟

دی 11, 1402 ۰23

تعبیر خواب حلقه ازدواج(لوک اویتنهاو)

حلقه ازدواج : دوستي گم کردن آن: دردسر و ناراحتی، رنجش هديه گرفتن : خوشبختی خانوادگي، وفاداري 1ـ اگر خواب ببينيد حلقه ای به انگشت داريد ، نشانة آن است كه كارهايی جديد انجام می دهيد و در به ثمر رساندن آنها توفيق می يابيد . 2ـ ديدن حلقة شكسته در خواب ، علامت روبرو شدن با مشاجرات و اختلافات است . اگر افراد متأهل چنين خواب یببينيد ، نشانة آن است كه از همسر خود جدا خواهند شد . 3ـ اگر دختری خواب ببيند از كسی حلقه ای می گيرد ، نشانة آن است كه نگرانی و ترديدی كه نسبت به نامزدش دارد متوقف خواهد شد . 4ـ اگر در انگشت ديگران حلقه ایببينيد ، نشانة آن است كه بر خوشبختی شما افزوده خواهد شد و تعدادی دوست تازه خواهيد يافت . 1ـ اگر دختری خواب ببيند حلقة ازدواجش پر زرق و برق و درخشان است ، علامت آن است كه شوهر آيندة او مردی وفادار و مهربان خواهد بود . 2ـ اگر خواب ببينيد حلقة ازدواج خود را جايی گم كرده ايد ، علامت آن است كه اندوه فراوانی به زندگی شما راه خواهد يافت . 3ـ اگر در خواب حلقة ازدواج را در انگشت يكی از دوستان يا آشنايان خود ببينيد ، علامت آن است كه اصول اخلاقی را زير پا می گذارند و به تفريحات نامشروع می پردازيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×