0
» سبک زندگی » تعبیر خواب » تعبیر خواب جُبّه : دیدن جُبّه در خواب نشانه چیست ؟
تعبیر خواب

تعبیر خواب جُبّه : دیدن جُبّه در خواب نشانه چیست ؟

دی 11, 1402 ۰31

تعبیر خواب جُبّه(جابر مغربی)

اگر بيند جبه نو داشت يا كسي بدو داد وبه رنگ سبز است، دليل كه زن پاكدامن بخواهد. اگر بيند جبه سفيد نو داشت، زني پارسا و باامانت است. اگر زرد بيند، زني بيمارگون است. اگر كبود است، زني متفكر و غمگين

تعبیر خواب جُبّه(امام جعفر صادق علیه السلام )

ديدن جبه در خواب، اگر بيند در زمستان در تن داشت، نيكوتر است و آن بر چهار وجه است. اول: زن. دوم: قوت. سوم: شادي. چهارم: منفعت. و جبه كهنه و چركين غم و اندوه است.

تعبیر خواب جُبّه(محمد بن سیرین)

جبه در خواب زن است. اگر ديد جبه فراخ و پاكيزه داشت، دليل كه زن او نيك راي و نيك سيرت است. اگر به خلاف اين بيند، دليل كه زن او بدخوي و ناسازگار است. اگر بيندجبه او بدريد يا بسوخت، دليل كه ميان ايشان جدائي افتد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×