0
» سبک زندگی » تعبیر خواب » تعبیر خواب تنور : دیدن تنور در خواب نشانه چیست ؟
تعبیر خواب

تعبیر خواب تنور : دیدن تنور در خواب نشانه چیست ؟

دی 11, 1402 ۰24

تعبیر خواب تنور(امام جعفر صادق علیه السلام )

ديدن تنور در خواب بر دو وجه باشد. اول: خير و منفعت بود، خاصه كه نوب باشد. دوم: مردي با هيبت و شور و شفقت.

تعبیر خواب تنور(اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی)

اگر بيند در تنور لختي آتش است بي روشنائي و بر بالاي تنور شعاع آتش مي تافت و دود نبود، دليل كه به سفر بيت المقدس رود يا حج كند.

تعبیر خواب تنور(محمد بن سیرین)

تنور در خواب مهتر است و كدخداي خانه وبعضي از معبران گويند: كدبانوي خانه است. اگر بيند تنور در دست داشت، دليل كند بر دوستي و نظام كار كدخدائي خانه. اگر بيند كه تنور بيفتاد و خراب شد، دليل كند بر رنج و آفت و بيماري كدخدائي وي. اگر بيند در تنور نان مي پخت، دليل كه بر قدرِ آن نان ها روزي حلال بيابد و كار بر وي نيكو شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×