0
» سبک زندگی » اسم پسر » اسم پسر با ی : لیست کامل از اسامی پسرانه که با ( ی ) شروع میشوند
اسم پسر با ی : لیست کامل از اسامی پسرانه که با ( ی ) شروع میشوند
اسم پسر

اسم پسر با ی : لیست کامل از اسامی پسرانه که با ( ی ) شروع میشوند

اسفند 10, 1402 ۰47

اسم پسر با حرف ی، نشان از اندیشه‌های زیبا و خلاقیت دارد. این نام ممکن است به معنای غرور و قدرت نیز باشد. افرادی که این اسم را دارند معمولا دارای شخصیتی قوی و مستقل هستند و همواره به دنبال دستیابی به اهداف خود می‌باشند. آنها افراد خوش‌مزه و با اعتقادات محکمی هستند که همیشه به دنبال پیشرفت و رشد هستند.

 

يونا : يونس،كبوتر
ریشه اسم :عبري


يوسف : خواهد افزود، نام پسر يعقوب (ع)
ریشه اسم :عبري


يورام : خداوند بر من است
ریشه اسم :عبري


يوحنا : انعام توفيقي خداوند، نام يكي از اجداد مسيح ، نام يكي از حواريون مسيح(س)
ریشه اسم :عبري


يهودا : حمد،نام پسر يعقوب(ع)
ریشه اسم :عبري


ينال : سردار، رئيس به ويژه سردار ترك نژاد
ریشه اسم :تركي


يمين الدين : آن كه به منزله دست راست دين است
ریشه اسم :عربي


يلان سينه : از شخصيتهاي شاهنامه، نام يكي از سرداران ايراني در زمان هرمز پادشاه ساساني
ریشه اسم :فارسي


يكتا : يگانه، بي نظير، تنها، يكي از نامهاي خداوند ، بي همتا(نگارش كردي : يةكتا)
ریشه اسم :فارسي


يعقوب : آنكه پاشنه را مي گيرد، نام پسر اسحاق(ع) و پدر يوسف(ع)،پيامبري كه به آزمايشهاي سخت مبتلا شد. وصبر او معروف است
ریشه اسم :عبري


يزديار : نام پدر دستور بهمنيار از موبدان كرمان در زمان يزدگرد پادشاه ساساني
ریشه اسم :فارسي


يزدگرد : خداي زمين ، نام چند تن از پادشاهان ساساني(نگارش كردي : يةزدگورد)
ریشه اسم :كردي


يزدگرد : نام چندتن از شخصيتهاي شاهنامه از جمله نام آخرين پادشاه ساساني
ریشه اسم :فارسي


يزدجرد : يزدگرد
ریشه اسم :فارسي


يزدانيار : آن كه خداوند يا و ياور اوست
ریشه اسم :فارسي


يزدان مهر : خداوند خورشيد
ریشه اسم :فارسي


يزدان بخت : نام رئيس مانويه در زمان مأمون خليفه عباسي
ریشه اسم :فارسي


يزدان آفريد : آفريده خداوند
ریشه اسم :فارسي


يزدان : خداوند , آفريدگار هستي – خداوند، ايزد
ریشه اسم :فارسي


يزداد : نام پسر انوشيروان پادشاه ساساني
ریشه اسم :فارسي


يرميا : ارميا، بزرگ داشته شده؛ نام يكي از پيامبران بني اسرائيل
ریشه اسم :عبري


يدالله : دست خداوند، قدرت خداوند
ریشه اسم :عربي


يحيي : تعميد دهنده، نام پسر زكريا از پيامبران بزرگ بني اسرائيل
ریشه اسم :عبري


ياور : کمک و همدست و يار – ياري دهنده، كمك كننده
ریشه اسم :فارسي


ياقوت : نام سنگي قيمتي به رنگهاي سرخ، زرد، و كبود، نام حموي ملقب به شهاب الدين از نويسندگان قرن هفتم
ریشه اسم :فارسي


ياشار : جاويد – عمركننده، زندگي كننده
ریشه اسم :تركي


ياشا : زنده باشي
ریشه اسم :تركي


ياسين : نام سوره اي در قرآن كريم
ریشه اسم :عربي


ياسر : نام پدر عمار،از ياران خاص پيامبر
ریشه اسم :عربي


يارور : ياريگر، ياور
ریشه اسم :فارسي


ياره : يارا، قدرت
ریشه اسم :فارسي


يارمحمد : يار(فارسي) + محمد(عربي) يار و ياور محمد(ص)
ریشه اسم :فارسي


يارعلي : يار(فارسي) + علي(عربي) يار و ياور علي(ع)
ریشه اسم :فارسي


يارتا : همتاي يار، همچون يار
ریشه اسم :فارسي


يارا : توانايي، قدرت
ریشه اسم :فارسي


يادگار : آنچه از انسان بجاي ماند , پسر پادشاه گرجستان – آنچه از كسي يا چيزي باقي مي ماند، ياد، خاطره، به صورت پيشوند همراه با بعضي نامها مي آيد و نام جديدمي سازد مانند يادگارعلي، يادگارمحمد
ریشه اسم :فارسي


يادا : نشان
ریشه اسم :آشوري


 

 

کلمات کلیدی:
اسم قرانی پسر با ی / اسم پسر با ی جدید و شیک / اسم پسر با ی ترکی / اسم با ی دختر و پسر / اسم پسر با ی خارجی / اسم پسر با ی کردی / اسم پسر با ی در ثبت احوال / اسم پسر با ی ایرانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×