معنی ارض – فرهنگ معین و عمید

معنی ارض در فرهنگ عمید

زمین.

* ارض اقدس: [قدیمی، مجاز] شهر مشهد. δ به مناسبت وجود آرامگاه علی‌بن موسی‌الرضا.

* ارض موعود: [مجاز] سرزمین کنعان؛ فلسطین. δ به مناسبت اینکه حضرت موسی به بنی‌اسرائیل وعدۀ بازگشت به آنجا را داده بود.

معنی ارض در فرهنگ معین

( اَ ) [ ع . ] (اِ.) زمین .

دیدگاهتان را بنویسید