0
» سبک زندگی » تعبیر خواب » تعبیر خواب پل : دیدن پل در خواب نشانه چیست ؟
تعبیر خواب

تعبیر خواب پل : دیدن پل در خواب نشانه چیست ؟

دی 11, 1402 ۰30

تعبیر خواب پل(امام جعفر صادق علیه السلام )

پل در خواب بر چهار وجه است. اول: مردي است كه همه مردمان را به كار آيد و حاجت همه كس را روا كند. دوم: پادشاه. سوم: نيكوئي و كامراني يافتن. چهارم: مال بسيار حاصل كردن. اگر بيند پل بيفتاد و خراب شد، دليل است بر تباهي حال پادشاه و نقصان ملك او.

تعبیر خواب پل(اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی)

پل در خواب تاويلش نيكو باشد. اگر ديد از پل گذشت، دليل كه از پادشاه او را عز و جاه رسد و از او منفعت بيند. اگر ديد بنائي بر پل مي نهاد و عمارت مي كرد، دليل كه ولايت و شاهي يابد و مال بسيار او را جمع شود.

تعبیر خواب پل(محمد بن سیرین)

پل در خواب پادشاه است يامردي بزرگ، كه مردمان به سبب او به مراد برسند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×