0
» سبک زندگی » تعبیر خواب » تعبیر خواب لنگر : دیدن لنگر در خواب نشانه چیست ؟
تعبیر خواب

تعبیر خواب لنگر : دیدن لنگر در خواب نشانه چیست ؟

دی 11, 1402 ۰41

تعبیر خواب لنگر(کتاب سرزمین رویاها)

یک لنگر در قسمت جلوی کشتی : شانسیک لنگر آویزان از پهلوی کشتی : شانس و خوشبختییک لنگر درون آب : ناکامییک لنگر را از آب بیرون می کشید : منفعهای بزرگ مالییک لنگر را از دست می دهید : پول

تعبیر خواب لنگر(آنلی بیتون)

۱ـ خواب لنگر برای دریانوردان نشانة آن است که مسافرتی خوش بر آبهای آرام خواهند داشت .۲ـ اگر دیگران خواب لنگر ببینند ، علامت جدایی از دوستان یا نقل مکان و مسافرت به خارج است .۳ـ اگر کسی که عاشق است خواب لنگر ببیند ، نشانة آن است که با معشوق خود مشاجره و اختلاف پیدا خواهد کرد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×