0
» سبک زندگی » تعبیر خواب » تعبیر خواب لقمه : دیدن لقمه در خواب نشانه چیست ؟
تعبیر خواب

تعبیر خواب لقمه : دیدن لقمه در خواب نشانه چیست ؟

دی 11, 1402 ۰28

تعبیر خواب لقمه(جابر مغربی)

اگر بیند لقمه گرم دردهان نهاد، دلیل که در بلائی افتد. اگر لقمه دردهان خوش بود، تاویلش به خلاف این است.

تعبیر خواب لقمه(محمد بن سیرین)

اگر کسی بیند که لقمه شیرین در دهان نهاد. دلیل که سخنی خوش گوید. اگر آن لقمه ترش بود تاویلش به خلاف این است.

تعبیر خواب لقمه(امام جعفر صادق علیه السلام )

دیدن لقمه درخواب سه وجه است.اول: بوسه دادن،دوم: سخن لطیف و دلپسند،سوم: منفعت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×