0
» سبک زندگی » تعبیر خواب » تعبیر خواب فقاع : دیدن فقاع در خواب نشانه چیست ؟
تعبیر خواب

تعبیر خواب فقاع : دیدن فقاع در خواب نشانه چیست ؟

دی 11, 1402 ۰33

تعبیر خواب فقاع(امام جعفر صادق علیه السلام )

ديدن فقاع در خواب بر چهار وجه است. اول: منفعت. دوم: بوسه. سوم: خدمت كردن. چهارم: مردي سفله

تعبیر خواب فقاع(جابر مغربی)

خوردن فقاع در خواب، دليل بر خدمت نمودن مردي سفله است. اگر بيند فقاع شيرين خورد، دليل است از آن سفله منفعت يابد. اگر فقاع ترش بود، دليل كه از وي مضرت يابد

تعبیر خواب فقاع(محمد بن سیرین)

اگر در خواب بيند فقاع مي خورد، دليل كه از خادمي راحت يابد. اگر بيند فقاع به كسي داد، دليل كه مال خود به وي دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×