0
» سبک زندگی » تعبیر خواب » تعبیر خواب دباغی : دیدن دباغی در خواب نشانه چیست ؟
تعبیر خواب

تعبیر خواب دباغی : دیدن دباغی در خواب نشانه چیست ؟

دی 11, 1402 ۰44

تعبیر خواب دباغی(جابر مغربی)

دباغي به خواب ديدن، در تاويل، مردي بود كه صلاح كار بدو بود.

تعبیر خواب دباغی(اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی)

دباغي در تاويل والي بود كه مردمان سراي ها به وي سپارند و ميراث وارثان قسمت كند و پوست درخواب مال و ميراث بود. اگر دباغي به خواب بيند كه مرده زنده كرده، دليل كه از دباغي بي نياز گردد.

تعبیر خواب دباغی(محمد بن سیرین)

دباغي كردن در خواب، گذاشتن شغل مردمان بود. اگر كسي به خواب بيند كه دباغي مي كرد. دليل كه شغل مردمان به صلاح بگذارد. اگر بيند مرده را زنده همي كرد، دليل كه پيشه را دباغي كند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×