معنی ازرق فام – فرهنگ عمید

معنی ازرق فام در فرهنگ عمید

کبودرنگ؛ نیلگون؛ آسمانگون: ساغر می بر کفم نِه تا ز بر / برکشم این دلق ازرق‌فام را (حافظ: ۳۲).

دیدگاهتان را بنویسید