معنی اجاره نشین – فرهنگ معین و عمید

معنی اجاره نشین در فرهنگ عمید

آن‌که در محل اجاره‌ای به‌سر می‌برد و به صاحب‌خانه اجاره‌بها می‌دهد؛ مستٲجر.

معنی اجاره نشین در فرهنگ معین

( ~. نِ) [ ع – فا. ] (ص فا.) آن که در محل اجاره ای زندگی می کند، مستأجر. اجازه (اِ زِ) [ ع . اجازة ] 1 – (مص م .) رخصت دادن ، رخصت . 2 – (اِ.) گواهی صلاحیت دادن فتوی به کسی از طرف یک عالِم .

دیدگاهتان را بنویسید