معنی ابلاغیه – فرهنگ معین و عمید

معنی ابلاغیه در فرهنگ عمید

دستور یا حکمی که از طرف مقام رسمی صادر می‌شود.

معنی ابلاغیه در فرهنگ معین

(اِ یِّ یا یَُ) [ ع . ] (اِ.) ورقه ای که از طرف مقامات ذی صلاحیت صادر شود و مطلبی را ابلاغ کنند.

دیدگاهتان را بنویسید