0
» معنی کلمات » معنی اتهام – فرهنگ معین و عمید
معنی کلمات

معنی اتهام – فرهنگ معین و عمید

فروردین 31, 1403 ۰7

معنی اتهام در فرهنگ عمید

گمان بد دربارۀ کسی بردن؛ به کسی گناهی نسبت دادن؛ تهمت زدن؛ افترا زدن.

معنی اتهام در فرهنگ معین

(اِ تِّ) [ ع . ] 1 – (مص م .) تهمت زدن ، بدنام کردن ، افتراء. 2 – (مص ل .) بدنام شدن ، تهمت پذیرفتن .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×